GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPI
STEG-1 UTBILDNING

INRIKTNING KBT

Kursstart: 14 JAN 2024


Studietakt: 50% under 4 terminer, samt 75% under 3 terminer

(särskild antagning för 75%)


Kurskostnad: 138 000 SEK inkl moms (handledningen ingår i kostnaden)


Finansiering: Du kan välja att betala in det totala kursbeloppet inför start, per termin eller månadsvis. Vi erbjuder olika alternativ för att förenkla finansieringen, fråga oss!

KURSENS MÅL


En komplett utbildning som följer kriterier och krav för den grundläggande psykoterapi steg-1 utbildning. Utbildningen hos oss är täckande för en generell psykoterapeutisk utbildning och en särskild kompetens inom Kognitiv Beteendeterapi.


Psyklinisk arbetar för att presentera sitt teoretiska material i kliniska sammahang och förbereder studenterna för en god kunskapsgrund om överskridande professioner som du i framtiden inom olika vårdsanställningar kommer samarbeta med, bland annat läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter.


Utbildningens mål är att du skall vara beredd att arbeta både privat i egen praktik samt i större gruppsammanhang inom bland annat primärvården.

KURSINNEHÅLL

Termin 1


 • Allmän introduktionskurs
 • Inlärning- och kognitiv teori
 • Beteendeanalys &Fallformulering
 • Psykopatologi och diagnostisk introduktion
 • Specifik fobi
 • Social fobi

Termin 3


 • Tvångssyndrom
 • Ätstörningar
 • Borderline Personlighetsstörning
 • Bipolärt Syndrom
 • Grundläggande psykofarmakologi
 • Praktisk handledning II
 • Professionell utveckling

Termin 2


 • Paniksyndrom och agorafobi
 • Generaliserad Ångestsyndrom
 • Depression
 • Sömnstörningar
 • Praktisk handledning I
 • Professionell utveckling

Termin 4


 • Beroendeproblematik
 • ACT
 • PTSD
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Smärtproblematik
 • ADHD
 • Praktisk handledning III
 • Professionell utveckling

HANDLEDNING


Under terminer 2–4 kommer du tillsammans med din handledare och kursansvarig att hitta lämplig kandidat för behandling. Lämplig kandidat bedöms utifrån deras problematik i förhållande till den teoretiska utbildningen du hunnit gå igenom under kursens gång. Beslut om handledning av lämplig kandidat ligger i slutändan hos handledaren.

LÄROPLATTFORMEN


Utbildningen presenteras på distans och använder vi oss av vår egna studentportal med föreläsningar, övningar, övningsprov och ett urval av litteratur inlagd. Det är ett krav att eleven vid kursstart har tillgång till dator samt internetuppkoppling.

Samarbete

EXAMINATIONSFORM


Examination sker vanligen via hemtentamen, Multi Choice Questionnarie (Flervalsalternativ) frågor samt muntliga examinationer.

För att uppfylla närvarokrav på utbildningen krävs minst 85% närvaro och mer än 15% frånvaro kräver särskilt intyg. Godkända handledningsmoment är ett krav för examen. Vi ställer höga krav på våra studenter för att förbereda studenten på bästa möjliga sätt för livet efter examen. 


EXAMENSBETECKNING


Vid genomförd utbildning med godkända resultat erhåller du en Examen "Grundläggande Psykoterapiexamen med särskild inriktning KBT" och översätts på engelska till "Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioral Psychotherapy"

KVALITETSSÄKRING


 • Vår utbildning är auktoriserad och kvalitetssäkrad av svenska föreningen för KBT. Se intyget till höger.

 • Merparten av våra handledare är dessutom auktoriserade och medlemmar av sfKBT. Detta för att kvalitetssäkra vår utbildning för våra elever. 

 • Du kan läsa mer på www.sfKBT.se

EFTER UTBILDNINGEN


För dig som funderar på att studera vidare efter genomförd utbildning finns det många alternativ för dig att utforska bland annat kan du: 


 • Efter erhållen examen i grundutbildningen (s.k. Steg-1 utbildning) öppnar du upp möjligheten att ansöka till vidareutbildningen som är krav för en legitimerad psykoterapeut. Du kan läsa om antagningskrav hos exempelvis Stockholms Universitet här.

Antagningsprocessen

 

Du rekommenderas att noggranna läsa igenom informationen nedan innan du skickar in din intresseanmälan. Om du uppfyller behörighetskraven rekommenderas du att se över planerade datum för kursstart och se vad som passar dig samt se över våra finansieringsalternativ.


När det är klart och du känner att vår utbildning passar just dig, kan du gå vidare och göra en intresseanmälan. När vi mottagit din anmälan skickar vi ut blanketter och vidare information om hur du går vidare i din ansökan.Behörighetskrav

 

För att vara behörig att gå utbildningen måste följande krav vara uppfyllda innan kursstart:

 

Du bör:


 • ha fyllt 25 år innan kursstart och varit yrkesverksam minst 2 år.
  • ha genomgått fullständig gymnasieskola och uppfylla kraven på grundläggande behörighet vid svensk högskola. 
  • ha en grundutbildning inom ett beteendevetenskapligt ämne som exempelvis sociologi, pedagogik, psykologi, beteendevetenskap, humaniora eller medicin
  • ha en anställning med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, exempelvis kurator eller samtalsterapeut med tillgång till kandidater för handledning under kursens gång. 
  • ha tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrke, exempelvis undersköterska, sjuksköterska,  behandlingsassistent eller kurator.
  • ha förmågan att tillgodogöra dig litteratur på svenska och engelska


  OBS: Om den sökande inte uppfyller något av villkoren, har skolledningen förbehållen rätt att genomföra en individuell prövning. Detta sker genom en begäran om kompletterande uppgifter och ev en intervju med den sökande i mån av plats på sökt kursdatum. Vid begränsade platser kan en planering tillsammans med den sökande göras för tidigast start av studier.  ANTAGNINGSURVAL


  Urval av sökande till vår steg-1 utbildning görs utifrån följande kriterier:


  Den sökandes:


  • utbildningsbakgrund och nivå på tidigare genomförd utbildning.
  • yrkeserfarenheter och nuvarande anställning.
  • uppfyllandet av de ovannämnda kraven på behörighet.
  • förmåga att tillgodogöra sig utbildningens innehåll.  Känner du dig redo för att söka? Skicka in en intresseanmälan här: